Categoriearchief: Geen categorie

Bevallen zonder uitkering?

Ben je als vrouwelijke zelfstandige tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen, dan heb je alsnog recht op een uitkering van het UWV.
Die moet je dan wél op tijd aanvragen, namelijk vóór 1 oktober 2018.

Kortom, als het jou betreft, snel actie ondernemen.

Succes,
Stef de Beurs

Blauwe regen

Hoewel aan het verdwijnen, zijn de blauwe enveloppen nog aardig in omloop. Aangiften Inkomstenbelasting moeten voor 1 mei worden ingediend, MAAR als consulent gaat dat natuurlijk nooit voor alle cliënten lukken.
Vandaar dat de zgn. Uitstelregeling Belastingconsulenten er is, die ons in staat stelt gedurende de rest van het jaar de aangiften over 2017 in te dienen. Daarbij hou ik natuurlijk wél rekening met persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Huurwoning af en toe op de zaak

14702412_10210305504614826_9195404057985248066_nIn 2009 bepaalde Hof Arnhem dat je als ZZP’er – onder bepaalde voorwaarden uiteraard – je huurwoning als ondernemingsvermogen kon aanmerken en dus de huur aftrekken als kosten. Natuurlijk moest je dan wel een bijtelling doen, omdat je ook in het huis woont.

In augustus 2016 bepaalde de Hoge Raad hetzelfde, Goed nieuws, zou je denken. Echter de media werd wakker en maakte de rest van het land wakker. Ook in de 2e Kamer ging de wekker af en er werden vragen gesteld.

In augustus jl. verklaarde Staatssecretaris Eric Wiebes nog geen reden te zien om de wet te wijzigen.  Amper 2 maanden later koos hij bij de beantwoording van die Kamervragen het tegenovergestelde. Hij was in augustus waarschijnlijk zichzelf niet.

Nu is het zo dat je als ondernemer jaarcijfers moet opstellen volgens goed koopmansgebruik en met een bestendige gedragslijn. Maar waar is de bestendige gedragslijn van de overheid dan?

De kans is dus redelijk groot dat de regeling, die al sinds 2009 bestaansrecht heeft, per 1 januari 2017 zal worden afgeschaft.

Toeslagen

Toeslagen zijn er in verschillende soorten en ze hebben elk hun specifieke kenmerken en spelregels. Omdat me is gebleken dat het voor veel mensen een vage materie is, zal ik ze hier eens doornemen. Het is me ook opgevallen – bijvoorbeeld bij nieuwe cliënten – dat er in het verleden wél recht op bestond, maar dat het door onwetendheid niet was aangevraagd……. en dan is het vaak te laat. Daarbij ga ik niet in op specifieke cijfers, want die zijn volgend jaar toch weer veranderd.

Zorgtoeslag
Deze is bedoeld voor mensen met een inkomen beneden een bepaald inkomen als tegemoetkoming in de kosten van een Zorgverzekering (of ziektekostenverzekering, zoals het voordien heette).
Hier heb je recht op wanneer je:
– ouder bent dan 18 jaar
– een Nederlandse Zorgverzekering hebt
– inkomen en/of vermogen niet te hoog is
– de Nederlandse nationaliteit hebt (of een geldige verblijfsvergunning)

Je kunt deze toeslag op elk moment aanvragen, maar over een afgelopen kalenderjaar moet je dat doen vóór 1 september. Er zijn allerlei uitzonderingen en spelregels waar je tegenaan kunt lopen. Heb je bijvoorbeeld een Toeslagpartner, dan moet je met meerdere inkomens rekening houden.

Huurtoeslag
Huursubsidie heette dit voorheen. Het is bedoeld voor mensen in een huurwoning tot een bepaalde huurgrens, terwijl hun inkomen lager is dan een bepaald bedrag per jaar.
Je kunt er recht op hebben wanneer je:
– ouder bent dan 18 jaar
– je een huurcontract hebt met de verhuurder
– woont in “zelfstandige woonruimte” (dus niet op kamers)
– ingeschreven bent bij de Gemeente op dat woonadres
– de Nederlandse nationaliteit hebt (of geldige verblijfsvergunning)
– inkomen en/of vermogen niet te hoog is.

Je kunt deze toeslag op elk moment aanvragen, maar over een afgelopen kalenderjaar moet je dat doen vóór 1 september. Er zijn véél meer uitzonderingen en spelregels waar je tegenaan kunt lopen. Medebewoners tellen al snel mee, ook als je voor andere toeslagen niets met ze te maken hebt. Heb je bijvoorbeeld geen (of ’n héél laag) inkomen maar wel (bijvoorbeeld) een ton op de bank, dan heb je al geen recht op huurtoeslag. En ook voor dat vermogen bestaat een waslijst aan uitzonderingen. Je leeftijd speelt een rol, jonger of ouder dan 23, maar ook jonger of ouder dan de AOW-leeftijd.

Kindgebonden budget (KGB)
Normaal gesproken hoef je deze toeslag niet aan te vragen. Maar, wanneer je géén enkele andere toeslag ontvangt, krijg je er niet automatisch bericht van….. terwijl je er wél recht op kunt hebben.
Je hebt recht op deze KGB wanneer je:
– één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar
– Kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
– inkomen en/of vermogen niet te hoog is. Die inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen.
– de Nederlandse nationaliteit hebt (of geldige verblijfsvergunning)

Je kunt deze toeslag op elk moment aanvragen (wanneer je deze niet automatisch hebt gekregen) maar over een afgelopen kalenderjaar moet je dat doen vóór 1 september. Er zijn ook hier weer talloze uitzonderingen en spelregels waar je mee te maken kunt krijgen.

Kinderopvangtoeslag (KOT)
Het woord zegt het al, deze toeslag is bedoeld voor de opvang van je kinderen.
Ook hier weer even ’n paar voorwaarden:
– Je werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
– Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
– Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
– Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
– Je kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
– Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
– Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Ook hier spelen allerlei uitzonderingen en spelregels een grote rol, waarbij de belangrijkste wel is: In afwijking op de andere toeslagen moet je deze toeslag aanvragen binnen 3 maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Vraag je het pas na 5 maanden aan, dan krijg je de eerste 2 maanden dus niets.

Voor alle Toeslagen is dus wel één ding heel duidelijk: Krijg je niets én vraag je niets aan, terwijl je er wel recht op hebt…… dan heb je pech en laat je gratis geld liggen.
Dat is natuurlijk eeuwig zonde, dus:
Krijg je allerlei duizelingen in Toeslagenland, schakel dan gewoon je boekhouder of belastingadviseur in. Hij of zij moet daar zeker raad mee weten. Dan sta je er niet alleen voor.

Hartelijke groet,
Stef de Beurs