Toeslagen

Toeslagen zijn er in verschillende soorten en ze hebben elk hun specifieke kenmerken en spelregels. Omdat me is gebleken dat het voor veel mensen een vage materie is, zal ik ze hier eens doornemen. Het is me ook opgevallen – bijvoorbeeld bij nieuwe cliënten – dat er in het verleden wél recht op bestond, maar dat het door onwetendheid niet was aangevraagd……. en dan is het vaak te laat. Daarbij ga ik niet in op specifieke cijfers, want die zijn volgend jaar toch weer veranderd.

Zorgtoeslag
Deze is bedoeld voor mensen met een inkomen beneden een bepaald inkomen als tegemoetkoming in de kosten van een Zorgverzekering (of ziektekostenverzekering, zoals het voordien heette).
Hier heb je recht op wanneer je:
– ouder bent dan 18 jaar
– een Nederlandse Zorgverzekering hebt
– inkomen en/of vermogen niet te hoog is
– de Nederlandse nationaliteit hebt (of een geldige verblijfsvergunning)

Je kunt deze toeslag op elk moment aanvragen, maar over een afgelopen kalenderjaar moet je dat doen vóór 1 september. Er zijn allerlei uitzonderingen en spelregels waar je tegenaan kunt lopen. Heb je bijvoorbeeld een Toeslagpartner, dan moet je met meerdere inkomens rekening houden.

Huurtoeslag
Huursubsidie heette dit voorheen. Het is bedoeld voor mensen in een huurwoning tot een bepaalde huurgrens, terwijl hun inkomen lager is dan een bepaald bedrag per jaar.
Je kunt er recht op hebben wanneer je:
– ouder bent dan 18 jaar
– je een huurcontract hebt met de verhuurder
– woont in “zelfstandige woonruimte” (dus niet op kamers)
– ingeschreven bent bij de Gemeente op dat woonadres
– de Nederlandse nationaliteit hebt (of geldige verblijfsvergunning)
– inkomen en/of vermogen niet te hoog is.

Je kunt deze toeslag op elk moment aanvragen, maar over een afgelopen kalenderjaar moet je dat doen vóór 1 september. Er zijn véél meer uitzonderingen en spelregels waar je tegenaan kunt lopen. Medebewoners tellen al snel mee, ook als je voor andere toeslagen niets met ze te maken hebt. Heb je bijvoorbeeld geen (of ’n héél laag) inkomen maar wel (bijvoorbeeld) een ton op de bank, dan heb je al geen recht op huurtoeslag. En ook voor dat vermogen bestaat een waslijst aan uitzonderingen. Je leeftijd speelt een rol, jonger of ouder dan 23, maar ook jonger of ouder dan de AOW-leeftijd.

Kindgebonden budget (KGB)
Normaal gesproken hoef je deze toeslag niet aan te vragen. Maar, wanneer je géén enkele andere toeslag ontvangt, krijg je er niet automatisch bericht van….. terwijl je er wél recht op kunt hebben.
Je hebt recht op deze KGB wanneer je:
– één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar
– Kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
– inkomen en/of vermogen niet te hoog is. Die inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen.
– de Nederlandse nationaliteit hebt (of geldige verblijfsvergunning)

Je kunt deze toeslag op elk moment aanvragen (wanneer je deze niet automatisch hebt gekregen) maar over een afgelopen kalenderjaar moet je dat doen vóór 1 september. Er zijn ook hier weer talloze uitzonderingen en spelregels waar je mee te maken kunt krijgen.

Kinderopvangtoeslag (KOT)
Het woord zegt het al, deze toeslag is bedoeld voor de opvang van je kinderen.
Ook hier weer even ’n paar voorwaarden:
– Je werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
– Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
– Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
– Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
– Je kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
– Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
– Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Ook hier spelen allerlei uitzonderingen en spelregels een grote rol, waarbij de belangrijkste wel is: In afwijking op de andere toeslagen moet je deze toeslag aanvragen binnen 3 maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Vraag je het pas na 5 maanden aan, dan krijg je de eerste 2 maanden dus niets.

Voor alle Toeslagen is dus wel één ding heel duidelijk: Krijg je niets én vraag je niets aan, terwijl je er wel recht op hebt…… dan heb je pech en laat je gratis geld liggen.
Dat is natuurlijk eeuwig zonde, dus:
Krijg je allerlei duizelingen in Toeslagenland, schakel dan gewoon je boekhouder of belastingadviseur in. Hij of zij moet daar zeker raad mee weten. Dan sta je er niet alleen voor.

Hartelijke groet,
Stef de Beurs