Giften

Zoals je misschien weet, zijn giften aan goede doelen aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, voor zover het totaal in een jaar boven een zgn drempel (grofweg 1% van je inkomen) komt. Die goede doelen moeten wel als zodanig erkend zijn. Weet je niet of de instelling, waar je je geld aan geeft, zo’n erkende instelling is, dan kun je dat hier opzoeken. Ook zijn soms giften/donaties aan Verenigingen aftrekbaar, wanneer ze voldoen aan deze eisen.

Wat je misschien niet weet is dat je giften ook zonder drempel en volledig kunt aftrekken indien je er een periodieke gift van maakt. Zo’n periodieke gift moet je wel voor minstens 5 jaar aangaan. Vroeger moest je dat laten vastleggen in een notariële akte, een gedoe waar veel mensen niet aan wilden.

Dat kan tegenwoordig eenvoudig met een onderlinge Overeenkomst Periodieke Giften, die je hier kunt downloaden. Het is heel eenvoudig: je vult alles in en stuurt de set formulieren naar het desbetreffende goede doel, waarna je één exemplaar weer terugkrijgt. Dát exemplaar moet je goed bewaren, want de Belastingdienst kan erom vragen. Doe je dit voor al je giften, dan heb je van de drempel geen last meer.

Hartelijke groet,
Stef de Beurs